Çevre Bilinci

Tüm projelerimizde çevreye duyarlı yapılar ile geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir hayat sunmak için uğraşıyoruz. Sıfır atık projelerimiz kapsamına aldığımız en önemli konulardan bir tanesi. Doğaya en az zararı verecek bir yaşam biçimi ana gayemiz. Bu doğrultuda çevreci yaklaşım bizim şirketimizin en önemli kültürlerinden birisidir.

Sürdürülebilirlik

Doğal kaynakları verimli kullanarak, ulusal sürdürülebilirlik planlarına bağlı kalıyoruz. Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve çevre standartlarına uygun yapılar tasarlıyoruz. Çevre yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulayarak çevre analizlerini yapıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için kendimizi ve ekibimizi sürekli eğitiyoruz.
Daha iyi bir gelecek için,
yeşil bir dünyayı destekliyoruz.
EVSA MÜHENDİSLİK